ID bài viết : 00255210 / Sửa lần cuối : 14/12/2020

Làm cách nào để quay video RAW?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Bạn có thể ghi đầu ra tín hiệu video RAW từ đầu nối SDI OUT vào một đầu ghi bên ngoài được hỗ trợ ở chế độ Cine EI.

    LƯU Ý: Hiện tại không có đầu ghi nào của Sony được hỗ trợ. (Không thể sử dụng Đầu ghi thẻ nhớ di động AXS-R7 để ghi đầu ra tín hiệu video RAW từ máy quay.)

    Khi quay video RAW, hãy đặt Codec thành RAW hoặc RAW & XAVC-I.

    LƯU Ý: Định dạng đầu ra video RAW của máy quay không tương thích với PXW-FS7 hoặc PXW-FS5.