ID bài viết : 00253032 / Sửa lần cuối : 26/10/2020

Ứng dụng Google không kích hoạt ngay cả sau khi nhấn giữ ngón tay trên bảng điều khiển cảm biến cảm ứng.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Nếu xảy ra sự cố, hãy kiểm tra như sau:

    • Trên điện thoại thông minh của bạn, mở Settings (Cài đặt), di chuyển đến Assist & voice input (Hỗ trợ và nhập bằng giọng nói), sau đó thiết lập Assist app (Ứng dụng Hỗ trợ) để sử dụng Google app (Ứng dụng Google).
    • Nếu Google Assistant hoặc Amazon Alexa được gán cho nút CUSTOM (TÙY CHỈNH), ứng dụng Google sẽ không thể hoạt động bằng bảng điều khiển cảm biến cảm ứng. Trong trường hợp này, hãy mở ứng dụng Sony | Headphones Connect và thay đổi chức năng nút CUSTOM (TÙY CHỈNH) thành Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh).
    • Ứng dụng Google cũng có thể không kích hoạt nếu thông số kỹ thuật hoặc phiên bản hệ điều hành của điện thoại thông minh của bạn không hỗ trợ ứng dụng này.