ID bài viết : 00206300 / Sửa lần cuối : 06/01/2019

Khi sử dụng ngoài trời lạnh, âm thanh đột ngột nhỏ đi và bảng điều khiển cảm biến cảm ứng gặp trục trặc.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nếu thay đổi nhiệt độ đột ngột, ví dụ như chuyển từ môi trường trong nhà ấm áp ra ngoài trời lạnh thì bảng điều khiển cảm biến cảm ứng có thể gặp trục trặc. 
Khi bảng điều khiển cảm biến cảm ứng gặp trục trặc, các tình trạng sau đây có thể xảy ra:

  • Tai nghe có thể chuyển sang Quick Attention Mode (Chế độ Nghe nhanh âm thanh bên ngoài) và âm thanh có thể nhỏ đi.
  • Bản nhạc tự chuyển.

Trong trường hợp này, hãy khởi động lại tai nghe bằng cách

  1. Nhấn và giữ nút  trong khoảng 2 giây cho tới khi đèn báo (màu xanh lam) không còn sáng nữa để tắt tai nghe.
  2. Nhấn và giữ nút  trong khoảng 2 giây cho tới khi đèn báo (màu xanh lam) nhấp nháy sáng để bật tai nghe.

Đèn báo nguồn 1000xm3