ID bài viết : 00206300 / Sửa lần cuối : 03/06/2019

Khi sử dụng ngoài trời lạnh, âm thanh đột ngột nhỏ đi và bảng điều khiển cảm biến cảm ứng gặp trục trặc.

  Nếu thay đổi nhiệt độ đột ngột, ví dụ như chuyển từ môi trường trong nhà ấm áp ra ngoài trời lạnh thì bảng điều khiển cảm biến cảm ứng có thể gặp trục trặc. 
  Khi bảng điều khiển cảm biến cảm ứng gặp trục trặc, các tình trạng sau đây có thể xảy ra:

  • Tai nghe có thể chuyển sang Quick Attention Mode (Chế độ Nghe nhanh âm thanh bên ngoài) và âm thanh có thể nhỏ đi.
  • Bản nhạc tự chuyển.
  • Các cảm biến cảm ứng dừng hoạt động.
  • Các cảm biến cảm ứng tự hoạt động.

  Trong trường hợp này, hãy tắt thiết bị, chờ cho đến khi nhiệt độ ổn định lại và bật lại lần nữa.
  Nếu bạn đã hoàn thành tất cả các bước mà vẫn không khắc phục được sự cố, có thể cần phải sửa chữa thiết bị.