ID bài viết : 00252236 / Sửa lần cuối : 14/10/2020

Tại sao tôi luôn không thể sạc đầy pin điện thoại?

Tôi không thể sạc đầy pin điện thoại. / Quá trình sạc luôn dừng ở 80% hoặc 90% mức pin.

  Áp dụng cho 

  • Xperia 5 II

  Giải pháp

  Nếu điện thoại của bạn luôn chỉ sạc được tới mức pin 80% hoặc 90% thì bạn có thể đã cài đặt chế độ "Always" (Luôn luôn) trong cài đặt Battery Care (Bảo dưỡng pin).

  Để sạc đầy pin điện thoại:

  1. Settings (Cài đặt) > Battery (Pin) > Battery care (Bảo dưỡng pin)
  2. Cài đặt nút chuyển chế độ "Always" (Luôn luôn) OFF (TẮT).

  LƯU Ý: Khi chế độ Always (Luôn luôn) được đặt là ON (BẬT) thì quá trình sạc có thể dừng ở 80% hoặc 90% *1 mức pin để tăng tuổi thọ pin.
  *1: Khi chọn chế độ "Always" (Luôn luôn) trong cài đặt Battery Care (Bảo dưỡng pin), bạn có thể chọn hoặc 80% hoặc 90% mức pin làm giới hạn sạc.