ID bài viết : 00249253 / Sửa lần cuối : 21/08/2020

Thiết bị không sạc được sau khi kết nối với cổng USB-B của SA-Z1.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Hệ thống loa có một cổng USB-B, nhưng tiêu chuẩn cổng USB-B không có chức năng sạc thiết bị. Điều này có nghĩa là nếu bạn kết nối thiết bị bằng cáp USB (USB-C/USB-B) thì thiết bị sẽ không sạc điện được.