ID bài viết : 00246730 / Sửa lần cuối : 14/06/2020

Làm cách nào để tắt đèn LED của Tivi để không bật hoặc nhấp nháy?

  Đèn LED dành cho chức năng giọng nói ở chính giữa Tivi và đèn này có thể bật sáng hoặc nhấp nháy màu cam. Điều này là để thông báo cho bạn rằng MIC tích hợp của Tivi đã tắt.

  Hình ảnh của vị trí Đèn LED dành cho chức năng giọng nói:

  LƯU Ý: Tham khảo Hướng dẫn trợ giúp để biết thêm về các cài đặt của Đèn LED phản hồi hoạt động ở chính giữa của Tivi.

  Khi "Ok Google" detection (Phát hiện "Ok Google") được bật, hoặc khi "Ok Google" detection (Phát hiện "Ok Google") tắt và bạn tìm kiếm bằng bàn phím ảo ở phía trên bên trái của Màn hình Home, dữ liệu liên quan đến việc sử dụng MIC tích hợp sẽ được lưu. Nếu "Ok Google" detection (Phát hiện "Ok Google") tắt và dữ liệu này đã được lưu thì Đèn LED dành cho chức năng giọng nói sẽ bật sáng màu cam.


  Làm thế nào để tắt Đèn LED dành cho chức năng giọng nói.

  Có hai cách để tắtĐèn LED dành cho chức năng giọng nói:

  • Bật "Ok Google" detection (Phát hiện "Ok Google").

   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Google Assistant — Bật "Ok Google" detection (Phát hiện "Ok Google").
  • Xóa dữ liệu liên quan đến việc sử dụng MIC tích hợp.

   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Apps (Ứng dụng) — See all apps (Xem tất cả ứng dụng) — Show system apps (Hiển thị ứng dụng hệ thống) — Google Search (Google Tìm kiếm)— Clear data (Xóa dữ liệu).
   4. Sau khi thực hiện quy trình trên, hãy thiết lập lại Tivi.

   LƯU Ý: Xóa dữ liệu trong Ứng dụng Google có nghĩa là xóa dữ liệu liên quan đến việc sử dụng MIC tích hợp, không phải tài khoản Google đã đăng ký trên Tivi.
   Nếu bạn đã đăng nhập vào Tivi bằng tài khoản Google của mình trước khi thực hiện Xóa dữ liệu thì bạn sẽ vẫn đăng nhập ngay cả sau khi bạn thực hiện Xóa dữ liệu.