ID bài viết : 00245506 / Sửa lần cuối : 14/05/2020

[VIDEO] “Đập hộp” Sony BRAVIA dòng R42F, W62F, W62G, W67F, W67G, W80F, W80G, X70F, X70G, X75F, X85F, X80G

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Tìm hiểu thêm về cách kết nối các thiết bị với Tivi của bạn tại đây    Mẹo: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube