ID bài viết : 00237538 / Sửa lần cuối : 04/12/2020

Kết nối Wi-Fi của tôi liên tục bị gián đoạn

  Gợi ý

  Các bước sau đây có thể khác nhau giữa các phiên bản Android. Để xem thiết bị của bạn có phiên bản Android nào, tìm và nhấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Phiên bản Android. Nếu bạn không thấy Giới thiệu về điện thoại trong Cài đặt, hãy nhấn Hệ thống.

  • Khởi động lại thiết bị của bạn rồi tắt Wi-Fi, sau đó bật lại.

  Cách bật hoặc tắt Wi-Fi 

  • Tháo bỏ mọi vỏ bảo vệ khỏi thiết bị của bạn để xem cường độ đường truyền Wi-Fi có cải thiện không.
  • Khởi động lại bộ định tuyến. Kiểm tra xem bộ định tuyến của bạn có Wi-Fi được chứng nhận hay không. Thiết bị của bạn có Wi-Fi được chứng nhận, vì vậy nếu bộ định tuyến không được chứng nhận thì các thiết bị có thể không giao tiếp đúng cách.

  Cách kiểm tra xem bộ định tuyến của bạn có được chứng nhận Wi-Fi hay không 

  • Xác minh rằng bạn nằm trong phạm vi của bộ định tuyến Wi-Fi. Kiểm tra cường độ đường truyền Wi-Fi (Biểu tượng Wi-Fi) trong thanh trạng thái. Nếu tín hiệu yếu hoặc không có tín hiệu, hãy di chuyển tới gần điểm truy cập Wi-Fi hơn, nghĩa là thiết bị cung cấp mạng Wi-Fi.
  • Hãy đảm bảo rằng bộ định tuyến sử dụng phiên bản phần mềm mới nhất. Liên hệ với nhà sản xuất bộ định tuyến để biết hướng dẫn về cách cập nhật phần mềm bộ định tuyến.
  • Sử dụng địa chỉ IP tĩnh. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn để hỏi về cài đặt địa chỉ IP.

  Cách sửa đổi địa chỉ IP theo cách thủ công (Android 11/Android 10) 

  Cách sửa đổi địa chỉ IP theo cách thủ công (Android 9/Android 8) 

  • Thay đổi bảo mật mạng Wi-Fi của bộ định tuyến sang mã hóa bảo mật khác. Để biết hướng dẫn về cách thay đổi bảo mật mạng, hãy xem hướng dẫn sử dụng bộ định tuyến hoặc liên hệ với nhà sản xuất bộ định tuyến của bạn.
  • Hãy đảm bảo rằng không có thiết bị hoặc dụng cụ có thể gây nhiễu sóng nào được đặt gần bộ định tuyến Wi-Fi.
   Điện thoại không dây, lò vi sóng, thiết bị theo dõi trẻ em, loa không dây, máy theo dõi và thiết bị truyền video hoạt động trong băng tần 2,4 GHz hoặc 5 GHz có thể gây nhiễu sóng với mạng Wi-Fi. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thử thay đổi cài đặt dải tần số của bộ định tuyến thành 5 GHz hoặc 2,4 GHz.
   Để biết hướng dẫn về cách thay đổi cài đặt kênh của bộ định tuyến, hãy xem hướng dẫn sử dụng bộ định tuyến hoặc liên hệ với nhà sản xuất bộ định tuyến của bạn.
  • Thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu. Đôi khi, đây là giải pháp tốt nhất nếu thiết bị của bạn ngừng hoạt động đúng cách, nhưng xin lưu ý rằng giải pháp này sẽ xóa tất cả nội dung cá nhân được lưu trong bộ nhớ trong của thiết bị. Hãy đảm bảo sao lưu dữ liệu mà bạn muốn giữ lại.

  Cách sao lưu dữ liệu bằng máy tính 

  Cách sao lưu và đồng bộ hóa ứng dụng, cài đặt điện thoại và lịch sử cuộc gọi 

  Cách thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu (Android 11/Android 10) 

  Cách thực hiện thiết lập lại dữ lại liệu ban đầu (Android 9) 

  Cách thực hiện thiết lập lại dữ lại liệu ban đầu (Android 8)