ID bài viết : 00239431 / Sửa lần cuối : 20/01/2020

Sẽ có tiếng ồn khi nhấn nút phát/tạm ngừng.

    Do tính năng Vinyl Processor (Bộ xử lý đĩa than) là một cài đặt chất lượng âm thanh tái tạo các hiện tượng âm thanh đặc biệt với các bản ghi đĩa than (analog), nên những hiện tượng sau đây có thể xảy ra khi tính năng đó được bật trong màn hình Sound adjustment (Điều chỉnh âm thanh) .

    • Khi đang phát nội dung, ngay cả khi nội dung không có âm thanh thì ngõ ra vẫn có tiếng ồn.
    • Có thể nghe thấy tiếng ồn khi nhấn nút play/pause (phát/tạm ngừng).
    • Có thể nghe thấy tiếng ồn khi bật hoặc tắt tính năng Vinyl Processor (Bộ xử lý đĩa than). 

    Nếu bạn bận tâm về tiếng ồn, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng tính năng Vinyl Processor (Bộ xử lý đĩa than).