ID bài viết : 00231045 / Sửa lần cuối : 17/09/2019

Chức năng Hỗ trợ bằng giọng nói (ứng dụng Google, Siri) không hoạt động hoặc không nhận ra được lệnh của tôi.

  Kết nối tai nghe với một thiết bị di động có tương thích với tính năng Hỗ trợ bằng giọng nói, sau đó nhấn và nhả nhanh nútNguồn/Phát/Gọi 2 lần. Thao tác này sẽ kích hoạt tính năng Hỗ trợ bằng giọng nói.
  LƯU Ý: Nếu bạn nhấn giữ nút Nguồn/Phát/Gọi quá lâu thì thiết bị sẽ tắt nguồn.

  hình ảnh nút nguồn, phát, gọi

  Tính năng Hỗ trợ bằng giọng nói có thể không nghe được hoặc không nhận ra được lệnh điều khiển của bạn nếu micrô tai nghe bị che chắn hoặc cọ xát vào quần áo của bạn.
  Hãy đảm bảo micrô (A) được đặt cách xa quần áo của bạn hoặc các vật khác.

  hình ảnh nút micrô

  1. Micrô