ID bài viết : 00230025 / Sửa lần cuối : 22/07/2019

Tôi không thể chuyển sang chức năng chống ồn khi chạm vào tai nghe bên trái.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khi chuyển sang chức năng chống ồn, hãy chạm nhanh một lần.

Nhấn và giữ cảm biến cảm ứng ở tai nghe bên trái sẽ bật chế độ Nghe nhanh âm thanh bên ngoài và cho phép bạn nghe âm thanh xung quanh.