ID bài viết : 00230009 / Sửa lần cuối : 12/05/2020

Nhạc đột nhiên dừng hoặc tiếp tục phát.

  Bạn có thể nghe thấy nhạc trong tai nghe đột ngột phát hoặc dừng trong các trường hợp sau đây:

  • Cảm biến tích hợp kích hoạt
   Điều này xảy ra khi bạn tháo hoặc đeo tai nghe, khiến nhạc tạm dừng hoặc tiếp tục phát.
   Ngay cả khi bạn không đeo tai nghe, hãy đảm bảo không có gì xung quanh cảm biến vì nhạc sẽ phát khi cảm biến kích hoạt.

   Bạn có thể tắt cài đặt Pauses when headphones are taken off (Tạm dừng khi tháo tai nghe) trong ứng dụng Headphones Connect để tắt chức năng phát hiện đeo tai nghe.

   Hình ảnh màn hình ứng dụng Headphones Connect

   

  • Chạm vào cảm biến cảm ứng
   Bạn có thể vô tình chạm vào cảm biến cảm ứng.
   Bạn có thể tắt cảm biến cảm ứng bằng cách thay đổi chức năng của cảm biến cảm ứng thành None assigned (Không gán) bằng cách sử dụng ứng dụng Headphones Connect.

   Hình ảnh màn hình ứng dụng Headphones Connect