ID bài viết : 00231547 / Sửa lần cuối : 22/06/2020

Tôi không thể điều chỉnh âm lượng bằng tai nghe không dây gắn micrô.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Sử dụng một trong các cách sau đây để điều chỉnh âm lượng.


  Gán chức năng điều chỉnh âm lượng phát lại cho cảm biến chạm của tai nghe

  QUAN TRỌNG: Cần có ứng dụng Sony | Headphones Connect phiên bản 6.0.0 (trở lên). Nếu mẫu máy của bạn là WF-1000XM3, hãy cập nhật phần mềm của tai nghe lên phiên bản 2.0.2 trở lên.

  Quy trình dưới dây hiển thị cách thay đổi chức năng đã gán cho tai nghe bên trái từ Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh) thành Volume Control (Điều khiển âm lượng).
  LƯU Ý: Hình ảnh bên dưới là các ví dụ của ứng dụng Sony | Headphones Connect đối với điện thoại thông minh Android và tai nghe WF-1000XM3. Nếu bạn sử dụng iPhone, bố cục màn hình có thể hơi khác.

  1. Bắt đầu ứng dụng Sony | Headphones Connect (Kết nối tai nghe | Sony).
  2. Nhấn biểu tượng  (cài đặt) ở cuối phần Thay đổi chức năng cảm biến chạm.


    
  3. Trong phần cài đặt tai nghe Left (Bên trái), hãy nhấn Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh) và đặt Function (Chức năng) là Volume Control (Điều khiển âm lượng).
    
  4. Hãy kiểm tra để đảm bảo Function (Chức năng) đã đổi thành Volume Control (Điều khiển âm lượng) rồi nhấn nút Done (Xong).    
  5. Hãy kiểm tra để đảm bảo tai nghe Left (Bên trái) của Change the touch sensor function (Thay đổi chức năng cảm biến chạm) được đặt thành Volume Control (Điều khiển âm lượng). Bạn có thể sử dụng cảm biến chạm của tai nghe bên trái để điều chỉnh âm lượng tai nghe.  Điều chỉnh âm lượng trên thiết bị phát lại được kết nối qua Bluetooth

  Khi thực hiện cuộc gọi, bạn có thể điều chỉnh âm lượng, khi cần thiết, trên thiết bị phát lại được kết nối qua Bluetooth.


  Điều chỉnh âm lượng trên ứng dụng Sony | Headphones Connect

  Cài đặt ứng dụng Sony | Headphones Connect dành cho điện thoại thông minh, sau đó dùng ứng dụng để thay đổi âm lượng.

  Di chuyển thanh trượt có biểu tượng âm lượng để thay đổi mức âm lượng

  LƯU Ý: Bạn có thể thay đổi mức âm lượng của tai nghe bằng thiết bị đã được liên kết với tai nghe. Bạn không thể thay đổi âm lượng của tai nghe qua thiết bị không được liên kết với tai nghe.