ID bài viết : 00231547 / Sửa lần cuối : 03/09/2019

Âm thanh nhỏ khi phát nhạc hoặc khi âm lượng được đặt ở mức tối đa

    Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố:

    • Cài đặt ứng dụng Sony | Headphones Connect dành cho điện thoại thông minh, sau đó dùng ứng dụng để thay đổi âm lượng.
    • Điều chỉnh âm lượng trên thiết bị kết nối Bluetooth.

    LƯU Ý: Nếu bạn đang gọi điện thoại và cần điều chỉnh âm lượng, bạn sẽ phải thực hiện thao tác này trên thiết bị kết nối Bluetooth.

    Nếu sự cố vẫn không được khắc phục sau khi làm theo các bước này, hãy xóa thông tin ghép nối cho tai nghe khỏi thiết bị Bluetooth và ghép nối lại.