ID bài viết : 00230384 / Sửa lần cuối : 12/05/2020

Thiết bị di động được ghép nối không phản hồi khi tôi dùng tai nghe

    Quá trình tải hệ thống nội bộ của tai nghe có thể là nguyên nhân gây nên tình trạng này. Hãy thử tắt, sau đó bật lại thiết bị di động và tai nghe.