ID bài viết : 00229802 / Sửa lần cuối : 07/06/2020

Hiệu ứng chống ồn không đủ mạnh (WF-1000XM3, WF-SP800N).

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Chức năng chống ồn có hiệu quả mạnh nhất đối với tiếng ồn tần số thấp (bass), như tiếng ồn từ xe ô tô hoặc điều hòa nhiệt độ, nhưng không thể có tác dụng chống ồn toàn diện cho mọi loại âm thanh.

  Làm theo các bước sau đây nếu bạn thấy chức năng chống ồn không đủ mạnh:

  Đảm bảo chức năng Noise Canceling (Chống ồn) đã được bật.

  Hãy làm theo các bước sau đây để đảm bảo chức năng Noise Canceling (Chống ồn) đã được bật.

  • Đặt cả hai tai của bộ tai nghe vào hộp sạc, để một vài giây rồi lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc.
   Chức năng Noise Canceling (Chống ồn) sẽ được bật sau khi lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc.
  • Trong khi đeo tai nghe, chạm vào cảm biến cảm ứng bên L (trái) cho đến khi bạn nghe thấy thông báo bằng giọng nói “Noise canceling” (Chống ồn).
   Trong cài đặt mặc định, bạn có thể chuyển đổi giữa chức năng Noise Canceling (Chống ồn) và Ambient Sound (Âm thanh xung quanh) bằng cách chạm vào cảm biến cảm ứng bên L (trái).

   LƯU Ý:

   • Nếu tai nghe không chuyển sang chức năng Noise Canceling (Chống ồn), hãy thử chạm lại với tốc độ nhanh hơn (khoảng 0,3 giây). Nếu ngón tay tiếp xúc với cảm biến cảm ứng quá lâu, tai nghe sẽ chuyển sang chế độ Quick Attention (Nghe nhanh âm thanh bên ngoài) thay vì chức năng Noise Canceling (Chống ồn).
   • Nếu bạn làm theo quy trình thích hợp và không thể chuyển đổi chức năng Noise Canceling (Chống ồn) bằng cách chạm vào cảm biến cảm ứng bên L (trái), cài đặt nút hoặc cảm biến cảm ứng có thể được đặt thành một chức năng khác, ví dụ như Google Assistant. Trong trường hợp này, hãy thay đổi cài đặt về lại chức năng Noise Canceling (Chống ồn) bằng cách sử dụng ứng dụng Sony | Headphones Connect.
    Câu hỏi thường gặp có liên quan: Google Assistant vô tình bật khi tôi thử chuyển đổi các chức năng Chống ồn và Chế độ âm thanh xung quanh.

  • Thay đổi cài đặt bằng cách sử dụng ứng dụng Sony | Headphones Connect.

  Thay thế miếng đệm tai.

  Hiệu ứng chống ồn sẽ không hiệu quả nếu tai nghe không vừa khớp vào tai. Hãy chọn và gắn miếng đệm tai cho phép bạn nghe ít âm thanh xung quanh nhất ở mỗi bên. Khi thay đổi miếng đệm tai, hãy thử dùng các miếng đệm tai theo kích cỡ từ lớn xuống nhỏ.
  LƯU Ý: Kích cỡ miếng đệm tai phù hợp nhất cho tai bên trái và tai bên phải có thể khác nhau.

  WF-1000XM3

  WF-SP800N

  Điều chỉnh vị trí tai nghe sao cho nằm vừa vào trong tai.

  WF-1000XM3

  WF-SP800N

  Đảm bảo Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) đã tắt.

  Kiểm tra cài đặt Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) trên ứng dụng Sony | Headphones Connect. Nếu Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) đang bật thì hiệu ứng chống ồn có thể yếu đi.

  Để biết cách tắt Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh), hãy tham khảo hình ảnh dưới đây.
  LƯU Ý: Hình ảnh dưới đây là ví dụ minh họa WF-1000XM3. 

  Hình ảnh chuyển đổi cài đặt Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh)

  1. Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh: ON (BẬT)
  2. Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh: OFF (TẮT)


  LƯU Ý: Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) là chức năng phát hiện hành động của bạn thông qua một ứng dụng và tự động chuyển đổi các cài đặt của Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh). Kết quả là chức năng Noise Canceling (Chống ồn) có thể chuyển thành Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh), khiến bạn cảm thấy hiệu ứng chống ồn không đủ mạnh.