ID bài viết : 00227094 / Sửa lần cuối : 06/05/2019

Không hoàn thành được quá trình thiết lập ban đầu cho ứng dụng Music Center.

  Làm theo các bước dưới đây nếu bạn không thể thiết lập ban đầu cho ứng dụng Music Center trên loa soundbar HT-Z9F.

  1. Đảm bảo mạng không dây của bạn có kết nối Internet đang hoạt động.
   • Kiểm tra xem các thiết bị khác có kết nối Internet không.
  2. Đảm bảo loa soundbar và thiết bị di động của bạn được kết nối với cùng một mạng không dây.
  3. Chọn buộc dừng ứng dụng Music Center và khởi động lại thiết bị di động của bạn.
  4. Thực hiện lại quá trình thiết lập ban đầu cho ứng dụng Music Center.
  5. Rút phích cắm bộ định tuyến khỏi ổ cắm, sau đó cắm lại.
  6. Thiết lập lại nguồn trên loa soundbar.
   1. Tắt loa soundbar.
   2. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm, sau đó chờ 1 phút.
   3. Cắm dây nguồn
   4. Bật loa soundbar.