ID bài viết : 00224297 / Sửa lần cuối : 04/03/2019

Một số nút có thể phản hồi hoặc không khi sử dụng điều khiển từ xa.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Về cơ bản, điều khiển từ xa của các Tivi này sử dụng liên lạc Bluetooth, vì vậy bạn có thể thay đổi các kênh hoặc thay đổi âm lượng mà không cần trỏ về phía Tivi. 
Có một số chức năng chẳng hạn như bật Tivi sử dụng tia hồng ngoại và đối với những chức năng này, bạn cần trỏ điều khiển từ xa về phía Tivi.