ID bài viết : 00205058 / Sửa lần cuối : 04/06/2019

Tìm kiếm bằng giọng nói

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.
 

Chức năng tìm kiếm bằng giọng nói giúp bạn tìm thấy nội dung cần tìm bằng cách lắng nghe từ khóa tìm kiếm qua giọng nói của bạn. Để sử dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói, bạn cần có kết nối Internet.

Khi bạn đang dùng ứng dụng, kết quả tìm kiếm trong ứng dụng sẽ được hiển thị trên màn hình Tivi. Dưới đây là ví dụ về ứng dụng có thể sử dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói:

  • Cửa hàng Google Play: Bạn có thể tìm kiếm ứng dụng có sẵn trong Cửa hàng Google Play.
  • Google Play Movies & TV: Bạn có thể tìm kiếm nội dung có sẵn trong Google Play Movies & TV.
  • YouTube: Bạn có thể tìm kiếm nội dung có sẵn trong YouTube.
  • Truyền hình: Các chương trình Tivi liên quan đến từ khóa tìm kiếm của bạn sẽ hiển thị trên màn hình Tivi.

LƯU Ý: Nếu chức năng tìm kiếm bằng giọng nói không hỗ trợ ứng dụng mà bạn đang dùng thì màn hình sẽ hiển thị các kết quả tìm kiếm từ nội dung YouTube.

 

Cách sử dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói

  1. Tùy theo mẫu Tivi mà bạn nhấn nút  (MIC) hoặc nút  (Google Assistant) trên điều khiển từ xa của Tivi.
  2. Nói vào micrô ở phía trên cùng của điều khiển từ xa của Tivi, chẳng hạn như nói tựa đề phim.

 


*Google, Android, Google Play, YouTube và logo liên quan là nhãn hiệu của Google LLC.