ID bài viết : 00202713 / Sửa lần cuối : 01/10/2018

Tivi và loa soundbar của tôi hiển thị các mức âm lượng khác nhau

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Đây không phải là lỗi. Tivi và loa soundbar sẽ hiển thị mức âm lượng khác nhau trong các thao tác sau đây:

  • Bật hoặc tắt BRAVIA Sync control (Điều khiển đồng bộ BRAVIA)
  • Chuyển đổi Speakers (Loa) trong các cài đặt Sound (Âm thanh) giữa TV speaker (Loa Tivi) và Audio system (Hệ thống âm thanh)