ID bài viết : 00199854 / Sửa lần cuối : 30/06/2019

Tôi không thể cập nhật phần mềm hệ thống máy ảnh (Firmware).

  Nếu phần mềm hệ thống máy ảnh (firmware) không được cập nhật, hãy kiểm tra như sau.

  Nếu quá trình cập nhật không bắt đầu:

  Kiểm tra các mục dưới đây.

  • Kiểm tra nguồn điện.

   Đảm bảo có đủ pin hoặc máy ảnh được kết nối đúng cách với Bộ chuyển đổi AC.
   Quá trình cập nhật sẽ không bắt đầu nếu mức pin còn lại dưới 3 ().
  • Kiểm tra kết nối USB.

   Đảm bảo rằng máy ảnh được kết nối với máy tính bằng cáp USB đi kèm trong chế độ Mass Storage (Bộ lưu trữ).

   1. Rút cáp USB ra khỏi máy tính.
   2. Bật máy ảnh và đảm bảo cài đặt USB Connect (Kết nối USB) trong menu máy ảnh được đặt là Mass Storage (Bộ lưu trữ).
   3. Khi máy ảnh được bật, hãy kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp USB và mở lại tập tin đã tải xuống.
   4. Nếu máy tính có nhiều cổng USB, hãy thử lại Bước 1-3 với một cổng USB khác.
  • Kiểm tra tập tin đã tải xuống.

   Đảm bảo rằng tập tin đã tải xuống là thích hợp để sử dụng trong máy ảnh và máy tính.

   • Việc tải xuống tập tin khác nhau tùy theo máy ảnh. Quá trình cập nhật sẽ không bắt đầu nếu tập tin đã tải xuống không phù hợp với mẫu máy ảnh.
   • Có các tập tin tải xuống khác nhau dành cho Windows (đuôi mở rộng của tập tin .exe) và Mac (đuôi mở rộng của tập tin .dmg).

  Khi bạn đang sử dụng macOS 10.13 (High Sierra) và không thể tìm thấy tin nhắn thông báo cho bạn rằng máy ảnh cần được cập nhật:

  Bạn cần chạy "DriverLoader_1013" trên máy Mac của bạn trước khi kết nối máy ảnh với máy tính qua USB.

  Tham khảo trang sau đây để biết chi tiết.

  Hãy thử cập nhật lại sau khi chạy "DriverLoader_1013."

  Khi không thể hoàn thành cập nhật (màn hình máy ảnh chuyển sang màu đen và không có phản hồi trong ít nhất 15 phút, v.v.):

  Hãy thử cập nhật lại bằng cách thực hiện các bước sau đây.

  1. Rút cáp USB ra khỏi máy tính.
  2. Tháo bộ pin và lắp lại sau vài phút.
  3. Khởi động lại máy tính.
  4. Bật máy ảnh và đảm bảo cài đặt USB Connect (Kết nối USB) trong menu máy ảnh được đặt là Mass Storage (Bộ lưu trữ).
  5. Khi máy ảnh được bật, hãy kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp USB và mở lại tập tin đã tải xuống.