ID bài viết : 00197974 / Sửa lần cuối : 23/02/2020

Ứng dụng YouTube không chạy, bị treo hoặc xuất hiện thông báo lỗi

Lỗi: YouTube đột ngột dừng hiển thị trên màn hình Tivi./ Khi khởi chạy YouTube, ứng dụng không bắt đầu từ màn hình đầu tiên./ Lỗi: Lỗi 400 xuất hiện khi khởi chạy ứng dụng YouTube từ All Apps (Tất cả ứng dụng)./ Không thể xem YouTube bằng trình duyệt Internet.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.


  Các bước khắc phục sự cố sẽ tùy thuộc vào loại Tivi và sự cố của bạn.


  Android TV của Sony

  Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, bạn có thể giải quyết bằng cách thiết lập lại ứng dụng YouTube theo quy trình sau.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Apps (Ứng dụng).
  4. Chọn YouTube.
  5. Chọn Clear data (Xóa dữ liệu).
  6. Chọn OK.
  7. Chọn Clear cache (Xóa bộ nhớ đệm).
  8. Chọn OK.
  9. Chọn Force stop (Buộc dừng).
  10. Khởi chạy ứng dụng YouTube từ màn hình Home.
  11. Nếu các bước trên không giúp bạn giải quyết vấn đề, hãy tiến hành đặt lại nguồn.
   Làm thế nào để khởi động lại (đặt lại) Android TV?

  LƯU Ý: Sau khi xảy ra, vấn đề này có thể xuất hiện lại ngay cả khi lỗi kết nối tạm thời đã được giải quyết. Quy trình trên là giải pháp cho trường hợp này.

   

  Không phải Android TV của Sony (phát hành năm 2013 và 2014)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Kiểm tra phần Sản phẩm áp dụng trong bài viết này trước khi bắt đầu các bước sau.

  Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, bạn có thể giải quyết bằng cách thiết lập lại ứng dụng Internet Browser theo quy trình sau.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Application (Ứng dụng).
  3. Chọn Internet Browser (Trình duyệt Internet).

    
  4. Nhấn OPTIONS trên điều khiển từ xa.

    
  5. Chọn Browser Settings (Cài đặt trình duyệt).

    
  6. Chọn Delete all Cookies (Xóa tất cả cookie).

    
  7. Chọn Yes (Đồng ý).

    

  LƯU Ý: Sau khi xảy ra, vấn đề này có thể xuất hiện lại ngay cả khi lỗi kết nối tạm thời đã được giải quyết. Quy trình trên là giải pháp cho trường hợp này.

   

  Không phải Android TV của Sony (phát hành năm 2015 trở đi)

  Dòng sản phẩm áp dụng: Dòng R3xxC, R4xxC, R5xxC, W7xxD, W6xxD, W7xxE, W6xxE, X70xxE, X67xxE, W6xxF, W7xxF, X70xxF

  • Khởi tạo thông tin cá nhân Tivi:
  1. Chọn [HOME] > [Settings] (Cài đặt) > [Customer Support] (Hỗ trợ khách hàng)

  2. Chọn [Initialize Personal Information] (Thiết lập lại thông tin cá nhân)

  3. Chọn [OK]

   

  LƯU Ý: Sau khi xảy ra, vấn đề này có thể xuất hiện lại ngay cả khi lỗi kết nối tạm thời đã được giải quyết. Quy trình trên là giải pháp cho trường hợp này.