ID bài viết : 00197974 / Sửa lần cuối : 09/10/2018

Ứng dụng YouTube không chạy, bị treo hoặc xuất hiện thông báo lỗi

Lỗi: YouTube đột ngột dừng hiển thị trên màn hình Tivi./ Khi khởi chạy YouTube, ứng dụng không bắt đầu từ màn hình đầu tiên./ Lỗi: Lỗi 400 xuất hiện khi khởi chạy ứng dụng YouTube từ All Apps (Tất cả ứng dụng)./ Không thể xem YouTube bằng trình duyệt Internet.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Tivi Sony của bạn có thể hiển thị thông báo lỗi (Lỗi 400) trên màn hình khi xem YouTube, Phát sóng trực tiếp qua kênh ăng-ten/cáp/vệ tinh hoặc thông qua thiết bị HDMI đã kết nối. Ngoài ra, ứng dụng YouTube của bạn có thể không khởi chạy, hoặc kết nối mạng không được thiết lập. Những sự cố này không phải do lỗi Tivi.

Nếu bạn vẫn còn gặp phải những sự cố này, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện theo các bước dưới đây.

Làm thế nào để khắc phục sự cố? 

Tôi sở hữu 

 

Android TV của Sony

Để khắc phục sự cố này, vui lòng xóa dữ liệu ứng dụng trên ứng dụng YouTube:

 1. Chọn [HOME] > [Settings] (Cài đặt) > [Apps] (Ứng dụng)

 2. Chọn [YouTube]

 3. Chọn [Clear data] (Xóa dữ liệu) > [OK]

 

 

Smart TV của Sony

Để khắc phục sự cố này, hãy thực hiện các bước sau đây:

Đối với W9xxA, W8xxA, W7xxA, W6xxA, X90xxA, X85xxA, X95xxB, X90xxB, X85xxB, W9xxB, W8xxB, W7xxB, W7xxC và W6xxB

 • Khởi chạy các cài đặt trình duyệt và xóa tất cả cookie:
 1. Chọn [Home]

 2. Chọn [Application] / [Apps] (Ứng dụng)

 3. Chọn [Internet Browser] (Trình duyệt Internet)

 4. Chọn [Options] (Tùy chọn)

 5. Chọn [Browser Settings] (Cài đặt trình duyệt)

 6. Chọn [Delete all Cookies] (Xóa tất cả cookie)

 7. Chọn [Yes] (Có)

 

Đối với dòng R3xxC, R4xxC, R5xxC, W7xxD, W6xxD, W7xxE, W6xxE, X70xxE, X67xxE, W6xxF, W7xxF, X70xxF

 • Khởi tạo thông tin cá nhân Tivi:
 1. Chọn [HOME] > [Settings] (Cài đặt) > [Customer Support] (Hỗ trợ khách hàng)

 2. Chọn [Initialize Personal Information] (Khởi tạo thông tin cá nhân)

 3. Chọn [OK]