ID bài viết : 00197055 / Sửa lần cuối : 07/01/2019

Kích hoạt bảo hành sản phẩm

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Quý khách vui lòng yêu cầu đại lý/cửa hàng kích hoạt bảo hành ngay khi mua sản phẩm để được tham gia các chương trình khuyến mãi của Sony. Hoặc vui lòng cung cấp đầy đủ: Tên sản phẩm, Số serial, Hóa đơn mua hàng. Sau đó liên hệ Hotlline : 1800 588 885 hoặc gửi Email: sev.cic@ap.sony.com để được hỗ trợ