ID bài viết : 00201224 / Sửa lần cuối : 06/01/2019

BRAVIA TV và Google Home

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

H1: BRAVIA TV có hỗ trợ cho Google Home không?

Tất cả Android TV đều hỗ trợ Google Home.
Bạn có thể sử dụng Google Home ở tất cả các quốc gia có bán thiết bị này.

H2: Tôi có thể làm gì với Google Home?

Vui lòng tham khảo phần Trợ giúp của Google cho hoạt động hỗ trợ và cách thiết lập, sử dụng.
https://support.google.com/googlehome/topic/7029584?hl=en&ref_topic=7195017

H3: Làm thế nào để phát từ Google Home lên Android TV?

Vui lòng tham khảo phần Trợ giúp của Google về cách phát từ Google Home lên Android TV.
https://support.google.com/googlehome/topic/7029584?hl=en&ref_topic=7195017


Google Home và Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.