ID bài viết : 00201224 / Sửa lần cuối : 02/04/2021

BRAVIA TV và Google Home

  H1: BRAVIA TV có hỗ trợ cho Google Home không?

  Tất cả Android TV đều hỗ trợ Google Home.
  Bạn có thể sử dụng Google Home ở tất cả các quốc gia có bán thiết bị này.

  H2: Tôi có thể làm gì với Google Home?

  Vui lòng tham khảo phần Trợ giúp của Google cho hoạt động hỗ trợ và cách thiết lập, sử dụng.
  https://support.google.com/googlehome/topic/7029584?hl=en&ref_topic=7195017

  H3: Làm thế nào để phát từ Google Home lên Android TV?

  Vui lòng tham khảo phần Trợ giúp của Google về cách phát từ Google Home lên Android TV.
  https://support.google.com/googlehome/topic/7029584?hl=en&ref_topic=7195017


  Google Home và Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.