ID bài viết : 00187387 / Sửa lần cuối : 03/06/2019

Cách kiểm tra Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của Google khi Tivi không có kết nối Internet

  Nếu bạn có thiết bị có tính năng truy cập Internet như máy tính hoặc điện thoại thông minh, hãy dùng thiết bị đó để truy cập URL hiển thị trên màn hình Tivi. Ngoài ra, thông tin sẽ không được gửi đến Google nếu Tivi không được kết nối Internet.
  Thực hiện các bước sau đây để có URL dẫn đến Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của Google.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn About (Thông tin) trong danh mục Tivi.
  4. Chọn Thông tin pháp lý (Legal information).
  5. Chọn Pháp lý Google (Google legal).