ID bài viết : 00180402 / Sửa lần cuối : 17/08/2017

Thông tin tương thích giữa máy ảnh KTS α (Alpha) và Windows 8


  Hệ điều hành:

  •     Windows 8 phải được nhà sản xuất cài đặt sẵn trên máy tính của bạn.
  •     Không đảm bảo hoạt động nếu nâng cấp lên Windows 8 từ hệ điều hành khác.
  •     Không đảm bảo hoạt động cho tất cả các máy tính.
  •     Hỗ trợ Windows 8 và Windows Pro 8.
  •     Xác nhận hệ điều hành trong chế độ desktop

  Chú thích:

  1. O : Tương thích
  2. - :   Không tương thích
  Máy ảnh α E-mount
  Model Name Compatibility Status
  NEX-3 O
  NEX-5 O
  NEX-5N O
  NEX-5R O
  NEX-6 O
  NEX-7 O
  NEX-C3 O
  NEX-F3 O
  Back to Top


  Máy ảnh α A-mount
  Model Name Compatibility Status
  DSLR-A100 O
  DSLR-A200 O
  DSLR-A230 O
  DSLR-A280 O
  DSLR-A290 O
  DSLR-A300 O
  DSLR-A330 O
  DSLR-A350 O
  DSLR-A380 O
  DSLR-A390 O
  DSLR-A450 O
  DSLR-A500 O
  DSLR-A550 O
  DSLR-A560 O
  DSLR-A700 O
  DSLR-A850 O
  DSLR-A900 O
  SLT-A33 O
  SLT-A35 O
  SLT-A37 O
  SLT-A55V O
  SLT-A65V O
  SLT-A77V O
  SLT-A99 O

  Lưu ý:
  Hệ thống và tên sản phẩm được sử dụng trong trang web này, nói chung, là thương hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các nhà phát triển, các nhà sản xuất.
  Tuy nhiên, ™ hoặc ® nhãn hiệu không được sử dụng trong trang web này.