ID bài viết : 00177880 / Sửa lần cuối : 14/06/2017

Có bất kỳ hạn chế nào trong việc sử dụng màn trập điện tử không?

Có bất kỳ hạn chế nào trong việc sử dụng màn trập điện tử không?

  Các chức năng sau không có hiệu lực khi Shutter Type được cài đặt sang Electronic Shut.

  • Chụp Flash (Flash shooting)
  • Long Exposure NR
  • Chụp Bulb (Bulb shooting)
  • Chụp liên tục với tốc độ màn trập dài hơn 1/8 giây
  • Cài đặt độ nhạy ISO cao hơn ISO 25600

  Tốc độ màn trập tối đa cho màn trập điện tử bị giới hạn.

  • Tốc độ màn trập tối đa là 1/16000 giây khi chế độ chụp được đặt sang một chế độ khác ngoài S (Shutter Priority)/M (Manual Exposure), và trong khi chụp bracket với một thiết lập khác ngoài WB bracket hoặc DRO Bracket.
  • Khi chế độ chụp được thiết lập sang S (Shutter Priority)/M (Manual Exposure), Tốc độ màn trập tiếp theo sau 1/16000 giây là 1/32000 giây.
  • Tốc độ màn trập lên đến 1/16000 giây có thể được đăng ký Recall Custom hold.
  • Tốc độ màn trập lên đến 1/16000 giây có thể được đăng ký dưới dạng tốc độ cửa chớp mà tại đó độ nhạy ISO bắt đầu thay đổi (ISO AUTO Min. SS).

  Kết quả chụp khi sử dụng màn trập điện tử

  • Độ tương phản belt-like có thể được ghi lại trong các hình ảnh được chụp dưới ánh sáng tạm thời (chẳng hạn như đèn flash của máy ảnh khác) hoặc ánh sáng nhấp nháy như ánh sáng huỳnh quang.
  • Khi sử dụng màn trập điện tử, hiện tượng màn trập cực nhỏ (bóp méo nhẹ hoặc răng cưa do tốc độ đọc cao) có thể xảy ra trong các điều kiện sau.
   • Chủ thể đang di chuyển rất nhanh trong khu vực chụp ảnh.
   • Đèn flash từ một nhiếp ảnh gia khác đã được ghi lại trong ảnh.
   • Ánh sáng từ đèn pha, vv hoặc nguồn sáng đang di chuyển rất nhanh trong khu vực chụp ảnh.