ID bài viết : 00170701 / Sửa lần cuối : 17/02/2017

Khi kết nối PlayStation 4 Pro với TV cổng kết nối replicator (PTR-BR100), màn hình có thể trở nên tối.

  Khi kết nối PlayStation 4 Pro với TV cổng replicator (PTR-BR100), màn hình có thể trở nên tối.

  Khi bạn thiết lập External inputs sang Enhanced format trong khi PlayStation 4 Pro và TV được kết nối với cổng replicator (PTR-BR100), hiện tượng này có thể xảy ra.

  Vui lòng kết nối PlayStation 4 Pro trực tiếp với TV bằng cổng HDMI.

  LƯU Ý:

  • Sử dụng cáp HDMI đi kèm theo PlayStation 4 Pro hoặc cáp có chứng nhận Premium tương thích với 18 Gbps.
  • TV Android được phát hành năm 2015 hoặc trước đó không được hỗ trợ cổng kết nối replicator (PTR-BR100).