ID bài viết : 00167473 / Sửa lần cuối : 23/01/2017

Xử lý sự cố với XA-NV400

Xử lý sự cố với XA-NV400

  1. Hiệu suất

   [Q]: Hiệu suất điều hướng đôi khi không ổn định.
   [A]: Vui lòng kiểm tra như sau.
   • Kiểm tra thiết bị điều hướng và thiết bị âm thanh xe hơi (AV Receiver) có được kết nối chắc chắn với dây cáp điều khiển không.
   • Kiểm tra xem các múi giờ được đặt chính xác chưa. Nếu chưa, hiệu suất điều hướng có thể trở nên không ổn định.
   • Chuyển ACC sang TẮT và BẬT lại. Đợi khoảng 15 giây trước khi chuyển ACC sang BẬT lần nữa.

  2. Thời gian/Ngôn ngữ

   [Q]: Thời gian hiển thị trên màn hình điều hướng không chính xác.
   [A]: Thiết lập múi giờ đúng. Kiểm tra kết nối và vị trí của GPS.
   Hướng dẫn kiểm tra thiết lập của múi giờ
   1. Chạm vào Menu.
   2. Chọn Setting.
   3. Chọn System.
   4. Chọn Time.

  [Q]: Thời gian và ngôn ngữ hiển thị trên thiết bị điều hướng và thiết bị âm thnah xe hơi (AV Receiver) khác nhau.
  [A]: Thời gian và ngôn ngữ không không đồng bộ giữa hiết bị điều hướng và thiết bị âm thnah xe hơi (AV Receiver). Thiết lập thời gian và ngôn ngữ trên từng thiết bị.


  [Q]: Thời gian không hiển thị trên màn hình.
  [A]: Thời gian không hiển thị trên màn hình khi thiết bị không nhận được tín hiệu GPS. Kiểm tra kết nối và vị trí của GPS và xem xem thời gian đã được hiển thị trên màn hình chưa.

  1. Bản đồ

   [Q]: Tôi không thể di chuyển bản đồ trong khi bật hướng dẫn lộ trình.
   [A]: Bạn không thể di chuyển bản đồ vì nó sẽ tự động di chuyển nếu bật hướng dẫn lộ trình.

  2. Âm thanh

   [Q]: Tôi không thể nghe hướng dẫn lộ trình  mặc dù âm lượng được thiết lập thích hợp.
   [A]: Bật ACC sang TẮT (OFF) và BẬT (ON) lần nữa. Đợi khoảng 15 giây sau khi bật lại ACC sang ON.

   [Q]: Âm lượng điều chỉnh không phù hợp (quá lớn hoặc quá thấp).
   [A]: Thiết lập âm lượng cần phải được thực hiện trên cả thiết bị âm thanh xe hơi  (AV Receiver) và ứng dụng. Thiết lập âm thanh thích hợp trên cả hai thiết bị.

   LƯU Ý: Âm lượng trên thiết bị âm thanh xe hơi (AV Receiver) chỉ có thể điều chỉnh được khi bật hướng dẫn lộ trình.