ID bài viết : 00166259 / Sửa lần cuối : 23/12/2016

Âm lượng của microphone nhỏ nếu sử dụng tính năng Karaoke.

Âm lượng của microphone nhỏ nếu sử dụng tính năng Karaoke.

    Tùy vào loại mirophone, cân bằng giữa âm nhạc và âm lượng của microphone có thể không được điều chỉnh đúng. Trong trường hợp này, nhấn nút MIC VOL+/MIC VOL - trên điều khiển từ xa để điều chỉnh cân bằng âm thanh.

    LƯU Ý: Trong những mục cân bằng âm nhạc và âm thanh của microphone, bạn nên thiết lập âm lượng của microphone qua mức VOL23.