ID bài viết : 00162942 / Sửa lần cuối : 18/11/2016

Làm cách nào cài đặt tính năng Multi Camera Control sang Single Connection cho máy quay.

Làm cách nào cài đặt tính năng Multi Camera Control sang Single Connection cho các thiết bị máy quay.

  Bài viết này nhằm hỗ trợ cho khách hàng trong việc cài đặt tính năng Multi Camera Control bằng kết nối duy nhất (Single Connection)  cho dạng máy quay cầm tay (Handycam) và máy quay hành trình (Action Cam), vui lòng thực hiện theo các bước sau:

  Làm cách nào cài đặt camera bằng Single Connection cho thiết bị Handycam làm thiết bị điều khiển

  •  Bước 1: Thiết lập chế độ Single Connection 
   1. Ấn nút Menu trên máy quay cầm tay
   2. Chọn Wireless
   3. Di chuyển xuống mục SETTINGS.
   4. Chọn Multi Camera Ctrt SET.
   5. Chọn Single Connection.
  • Bước 2, cài đặt thiết bị điều khiển là Handycam 
   1. Ấn nút Menu trên máy quay cầm tay
   2. Chọn Wireless
   3. Di chuyển xuống mục FUNCTION.
   4. Chọn Control with Smartphone.
   5. Ấn nút Menu trên máy quay cầm tay
   6. Chọn Wireless 
   7. Di chuyển xuống mục FUNCTION.
   8. Chọn Multi Camera Control.

    LƯU Ý: Đợi đến khi  bắt được tín hiệu Wifi từ các camera khác và hiển thị tên mạng wifi (SSID) của camera đó.

   9. Chọn tên mạng wifi  khi được hiển thị và nó sẽ tự động thực hiện kết nối.

  Làm cách nào cài đặt camera bằng Single Connection cho thiết bị Handycam làm thiết bị điều khiển

  Image

  1. Ấn nút Menu trên máy quay cầm tay
  2. Chọn Wireless
  3. Di chuyển xuống mục FUNCTION
  4. Chọn Control with Smartphone.

   LƯU Ý: Tên mạng SSID và mật khẩu của camera sẽ được hiển thị trên màn hình và chờ kết nối quyền điều khiển


   Làm thế nào cài đặt camera bằng Single Connection cho Ation Cam và được điều khiển bằng Handycam

  Image

  • FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50. Cài đặt điều khiển thiết bị Action Cam FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50
   1. Ân nút Menu trên Action Cam.
   2. Ân  nút UP hoặc DOWN để chọn Image(Camera Settings).
   3. Chọn Image(kết nối Wi-Fi ), cài đặt Image.
   4. Ân nút REC/ENTER.
   5. Chọn tên mạng wifi (SSID) được in trên sticker dán phía sau vỏ pin của thiết bị Handycam.
   6. Ấn nút REC/ENTER.