ID bài viết : 00152955 / Sửa lần cuối : 28/07/2016

Hướng dẫn tắt TalkBack khi màn hình bị mờ.

Hướng dẫn tắt TalkBack khi màn hình bị mờ.

  Màn hình bị mờ đi, nhưng vẫn hiển thị.
  TalkBacklà một dịch vụ trợ giúp người suy giảm thị giác. Sau khi chọn nó, bạn có thể làm theo các hướng dẫn bằng âm thanh hướng dẫn bạn cách nhấn vào biểu tượng. Bạn có thể tắt chức năng TalkBack bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Nhấn nút Home trên điều khiển.
  2. Nhấn (Mũi tên xuống) vài lần, và chọn Settings.
  3. Nhấn (Mũi tên xuống) 2 lần.
  4. Nhấn (Mũi tên bên phải) vài lần, và chọn Accessibility.
  5. Nhấn (Mũi tên xuống) một lần, và chọn Services.
  6. Nhấn (Mũi tên xuống) một lần, và chọn Talkback on.
  7. Chọn State on, sau đó nói on.
  8. Nhấn (Mũi tên xuống) một lần, sau đó nói off.
  9. Nhấn Enter, sau đó nói OK.
  10. Nhấn Enter.

  LƯU Ý: Vấn đề này không xảy ra khi TalkBack được cập nhật phiên bản 4.1 hoặc cao hơn từ Google Play Store.