ID bài viết : 00158826 / Sửa lần cuối : 27/12/2017

Có cách nào để truy cập trực tiếp vào Advanced Network Settings (Cài đặt mạng nâng cao) không?

Có cách nào để truy cập trực tiếp vào Advanced Network Settings (Cài đặt mạng nâng cao) không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
 2. Chọn Setup.
 3. Chọn Network Settings.
 4. Chọn Internet Settings.
  • Đối với kết nối có dây:
   1. Chọn Wired Setup.
   2. Select Manual.
  • Đối với kết nối không dây:
   1. Chọn Wireless Setup.
   2. Chọn New Connection Registration.
   3. Chọn Manual Registration.
 5. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.