ID bài viết : 00194170 / Sửa lần cuối : 03/02/2022

Đèn LED trên loa subwoofer hoặc loa âm thanh đôi khi nhấp nháy, hoặc âm thanh bị mất hoặc nhiễu.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Sự cố này có thể xảy ra nếu thiết bị chính và loa subwoofer không được liên kết. Hãy thử làm theo các bước sau:

  1. Nếu có thể, hãy di chuyển loa subwoofer tới gần hơn với thiết bị chính của rạp hát tại nhà ở nơi không bị chặn trực tiếp bởi bất kỳ đồ đạc nội thất, tường hoặc vật cản bằng kim loại nào.

  2. Nếu điểm truy cập không dây (bộ định tuyến không dây) mà bạn sử dụng có thể chuyển đổi giữa các băng tần 2,4 GHz và 5 GHz, hãy thử thay đổi tần số để tránh bị nhiễu từ các thiết bị không dây khác:

   • Đối với HT-ST9, HT-ST5, HT-NT3, HT-RT5, HT-ST5000HT-MT500: Hãy thử thay đổi bộ định tuyến không dây về băng tần 2,4 GHz.

   • Đối với HT-CT780, HT-CT380, HT-NT5, HT-CT790, HT-CT390, HT-CT800, HT-MT300, HT-CT290 và HT-G700: Hãy thử thay đổi bộ định tuyến không dây về băng tần 5 GHz.