ID bài viết : 00156017 / Sửa lần cuối : 26/08/2016

Khắc phục sự cố liên quan đến cổng USB-A.

Khắc phục sự cố liên quan đến cổng USB-A.

  LƯU Ý: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng kiểm tra sản phẩm áp dụng ở dưới cùng của bài viết này.


  Q1. Một bài hát nào đó đã bị bỏ qua trong khi phát các tập tin trong các thiết bị kết nối với cổng USB-A.
  A1. Các tập tin có thể không phát được với sản phẩm này. Sản phẩm này sẽ tự động bỏ qua các tập tin không được hỗ trợ, chẳng hạn như các tập tin với DRM.


  Q2. Sản phẩm này không bắt đầu phát lại ngay sau khi bật nguồn sản phẩm và kết nối một thiết bị cổng USB-A.
  A2. Do thời gian khởi động của hệ thống nội bộ và thời gian đọc của ổ đĩa flash USB,sẽ mất thời gian để bắt đầu phát lại sau khi bật. Đèn LED ở cổng USB-A nhấp nháy khi bật nguồn và khi đọc một ổ đĩa flash USB. Hãy thử phát lại sau khi ngừng nhấp nháy.


  Q3. Không bắt đầu phát lại sau khi gắn một ổ USB vào cổng USB-A và nhấn nút PLAY.
  A3. Hãy tham khảo các liên kết sau đây,
  Thiết bị đã kết nối với cổng USB-A hoặc USB FRONT không thể phát lại được.

  LƯU Ý: Khi bạn không thể thao tác thiết bị (ổ USB flash, vv...) đã kết nối với cổng USB-A bằng cách sử dụng SongPal, hãy tham khảo Q4.


  Q4. Một danh sách bài hát không được hiển thị khi sử dụng SongPal để vận hành một thiết bị kết nối với cổng USB-A.
  A4. Khi sử dụng SongPal để vận hành một thiết bị (ổ đĩa flash USB, vv) kết nối với cổng USB-A, bật sản phẩm, đợi cho đến khi đèn LED của USB-A ngừng nhấp nháy và sáng lên, và sau đó vận hành thiết bị.
  Khi một danh sách không được hiển thị với chức năng USB-A, trở về màn hình Music, xác nhận rằng đèn LED của USB-A đã ngừng nhấp nháy và sáng lên, và sau đó chọn các thiết bị USB một lần nữa.


  Q5. Các tập tin trên ổ đĩa flash USB kết nối với cổng USB-A, không thể phát lại được theo thứ tự dự kiến phát lại bằng điều khiển từ xa.
  A5. Sản phẩm này phát lại các tập tin theo thứ tự chữ cái. Thêm số vào phông chữ của tên tập tin theo thứ tự phát lại. Hoặc, bạn có thể phát các tập tin theo thứ tự dự kiến  bằng cách sử dụng SongPal.