ID bài viết : 00134869 / Sửa lần cuối : 31/03/2017

Cảm thấy quá ấm hoặc nóng khi chạm vào TV.

Cảm thấy quá ấm hoặc nóng khi chạm vào TV.

  LƯU Ý: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng kiểm tra phần Sản phẩm áp dụng ở cuối bài viết này.

  Bạn có thể cảm thấy TV LCD ấm hoặc nóng lên khi chạm vào sau khi sử dụng TV vài giờ. Vì vỏ của TV LCD mỏng và tương đối nhỏ nên nhiệt sinh ra bởi đèn nền LED nằm ở cuối hoặc bên cạnh của TV dễ được nhận thấy. Nhiệt độ ấm là hoạt động bình thường và bạn không nên lo lắng về điều này. Vấn đề này không phải là khiếm khuyết, cũng không ảnh hưởng đến độ tin cậy và tuổi thọ của sản phẩm.

  Giống như tất cả các sản phẩm điện tử, đảm bảo TV có đủ thông gió để tránh gây quá nóng. Ngoài ra, xin vui lòng thay đổi Chế độ hình ảnh (Picture mode) từ Vivid sang Standard hoặc giảm độ sáng để giảm tiêu thụ điện năng và ít nhiệt hơn.

  Để Thay đổi Chế độ hình ảnh (Picture mode) từ Vivid sang Standard :

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Display trong mục TV.
  4. Chọn Picture.
  5. Chọn Picture mode.
  6. Chọn Standard.

  Để thay đổi Độ sáng (Brightness);

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Display trong mục TV.
  4. Chọn Picture.
  5. Chọn Brightness và điều chỉnh mức độ sáng thấp hơn.

  LƯU Ý: Vui lòng sử dụng TV ở khoảng nhiệt độ 0 ° C đến 40 ° C (32 ° F đến 104 ° F), và tránh để TV tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.