ID bài viết : 00132727 / Sửa lần cuối : 01/01/2016

Nơi để gắn dây buộc để ngăn ngừa TV Android không bị đổ nghiêng khi Chân đế để bàn ở chính giữa?

    Nơi để gắn một dây buộc để ngăn ngừa TV Android không bị đổ nghiêng khi Chân đế để bàn ở chính giữa?

    Các Chân đế mà bạn sử dụng khi Chân đế để bàn ở vị trí trung tâm bao gồm các lỗ ốc để gắn dây buộc. Hướng dây buộc thẳng vào đúng các lỗ và gắn nó với các ốc vít.

    Image

    Gắn dây buộc vào để ngăn không cho TV bị nghiêng, đổ. Sử dụng ốc vít M5 trong các lỗ trên tấm Chân đế.