ID bài viết : 00132741 / Sửa lần cuối : 15/10/2015

S-Force Front Surround là gì?

    Về S-Force Front Surround.


    S-Force Front Surround là một công nghệ mới giả lập một trường âm thanh ba chiều tự nhiên và thực tế. Người dùng có thể thưởng thức 360°của âm thanh vòm đầy đủ chỉ với hai loa phía trước.

    Âm thanh vòm Virtual 5.1 kênh thông thường

    S-Force Front Surround. đạt được sự mở rộng âm thanh như rạp chiếu phim chỉ với loa của TV.