ID bài viết : 00135247 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

Hướng dẫn tắt tiếng bíp hoặc tiếng màn trập trên máy ảnh Cyber-shot.

Tắt tiếng bíp hoặc tiếng màn trập trên máy ảnh Cyber-shot.

  Để tắt tiếng bíp hoặc tiếng màn trập trên máy ảnh Cyber-shot, vui lòng thực hiện các bước sau đây:

  1.  Nhấn MENU.
       Màn hình Menu xuất hiện.

  2.  Nhấn nút điều khiển sang phải cho đến khi Setup hiển thị, và nhấn nó lần nữa. 
       Menu Camera trong màn hình Setup xuất hiện.

  3.  Nhấn nút điều khiển hướng xuống dưới để chọn Setup 1 trong màn hình Setup.
       Menu Setup 1 xuất hiện.

  4.  Nhấn nút điều khiển sang phải, chọn Beep, và nhấn nút điều khiển sang phải lần nữa.
       Tùy chọn tiếng Bíphiển thị.

  5.  Trong tùy chọn tiếng Bíp, chọn Off, nhấn nút điều khiển chính giữa.

  6.  Nhấn MENU.
       Bây giờ tiếng bíp khi hoạt động hoặc tiếng màn trập bị tắt.

  Lưu ý:
  Sau đây là các tùy chọn tiếng bíp có sẵn:
  -  Shutter: Để bật âm thanh màn trập khi bạn nhấn nút màn trập.
  -  On: Để bật tiếng bíp/âm thanh màn trập khi bạn nhấn nút điều khiển hoặc nút màn trập.
  -  Off: Để tắt tiếng bíp/âm thanh màn trập .