ID bài viết : 00126103 / Sửa lần cuối : 06/08/2015

Đèn báo mạng LAN không dây trên bảng điều khiển màn hình phía trước nhấp nháy.

  Đèn báo hiệu mạng LAN không dây trên bảng điều khiển màn hình phía trước nhấp nháy.

  Nếu thiết lập kết nối không được hoàn tất, thì đèn báo hiệu kết nối mạng LAN trên bảng điều khiển màn hình phía trước sẽ chớp trong 30 phút sau khi bạn bật nguồn.

  Để đèn báo hiệu ngưng chớp, xin vui lòng thực hiện các thao tác sau:

  1. Thực hiện thiết lập kết nối mạng.  

   LƯU Ý: Ví dụ, cài đặt kết nối mạng LAN có dây  cho dù cáp LAN không được kết nối.

  2. Thực hiện các bước sau trên thiết bị di động Apple chạy iOS8 hoặc mới hơn. 
   1. Đặt thiết bị di động Apple đến gần với bộ thu.
   2. Mở cài đặt Wi-Fi trên thiết bị di động Apple.
   3. Chọn bộ thu được hiển thị dưới tên New AirPlay Speaker và tiến hành thiết lập.
   4. Hãy chắc chắn rằng thiết bị di động Apple và bộ thu hoạt động trên cùng một mạng Wi-Fi.

   CHÚ Ý: Nếu thiết lập thất bại, hãy thực hiện khôi phục cài đặt gốc để xoá tất cả các thiết lập kết nối, và sau đó bắt đầu cài đặt lại kết nối. Sự an toàn cho kết nối mạng không dây không được đảm bảo nếu việc thiết lập kết nối không hoàn thành trong hiển thị Cài Đặt.

   Bạn cũng có thể ngưng đèn báo hiệu chớp bằng cách thực hiện các thao tác sau. Tuy nhiên, lần kế tiếp bạn bật nguồn, đèn báo hiệu sẽ chớp trong 30 phút.

  • Chọn chức năng Phản chiếu màn hình.
  •  Kết nối một thiết bị Bluetooth với bộ thu.