ID bài viết : 00124856 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Tại sao thông tin vị trí lại cần thiết cho Tivi?

Tại sao thông tin vị trí lại cần thiết cho Tivi?

    Những dịch vụ được cung cấp bởi Google, cũng như các ứng dụng từ bên thứ ba, sử dụng thông tin vị trí để tối ưu hóa dịch vụ của họ cho từng quốc gia.
    Để biết thêm thông tin, xin truy cập vào trang hỗ trợ Android TV, tiếp đến vui lòng tìm kiếm Android TV location
     Hỗ trợ Android TV


    LƯU Ý: Tivi không có hệ thống định vị GPS, nhưng thông tin vị trí có thể được ước đoán từ thông tin đường truyền mạng hoặc Wi-fi