ID bài viết : 00125214 / Sửa lần cuối : 28/07/2015

UPDATE và ERROR hiển thị luân phiên trên màn hình.

UPDATE và ERROR hiển thị luân phiên trên màn hình.

    Xin vui lòng thực hiện những thao tác sau:

    1. Rút phích cắm điện AC ra khỏi ổ điện trên tường. Đợi trong vài phút, và sau đó kết nối lại nguồn điện
    2. Bật Bộ thu AV lên.
    3. Thực hiện theo sự hướng dẫn để cập nhật bằng bộ nhớ USB một lần nữa.

    Nếu tình trạng vẫn tiếp diễn sau khi đã thực hiện lại việc nâng cấp, xin vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng Sony.