ID bài viết : 00148838 / Sửa lần cuối : 26/05/2016

Làm thế nào để kiểm tra kích thước dữ liệu của một ứng dụng đã được hoàn tất cài đặt.

Làm thế nào để kiểm tra kích thước dữ liệu của một ứng dụng đã được hoàn tất cài đặt.

  Hãy làm theo các bước dưới đây:

  1. Sử dụng điều khiển từ xa được cung cấp, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Apps trong mục TV.
  4. Chọn Downloaded apps.
  5. Chọn ứng dụng có liên quan.