ID bài viết : 00122367 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Làm thế nào để tính năng Select items trong ứng dụng Album của TV Android hoạt động?

Làm thế nào để tính năng Select items trong ứng dụng Album của TV Android hoạt động?

    Tính năng Select items  trong ứng dụng Album của TV Android được sử dụng để phát các hình ảnh đã chọn trong mục trình chiếu. Sau khi chọn hình ảnh với tính năng Select items, nhấn nút ACTION MENU trên điều khiển từ xa đi kèm và chọn Slideshow để bắt đầu phát lại.