ID bài viết : 00147607 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Có cần thực hiện kết nối Internet để sử dụng Video & TV SideView không?

  Để tận dụng tất cả các tính năng của Video & TV SideView, bạn cần phải kết nối cả BRAVIA TV và thiết bị di động của bạn với Internet. Tuy nhiên, một phần tính năng của Video & TV SideView sẽ hoạt động ngay cả khi không có kết nối Internet.

  Cần có kết nối Internet khi sử dụng các tính năng sau đây.

  • Tìm kiếm chéo
  • Truyền (*)

  *Cần có kết nối Internet khi phát nội dung được bảo vệ bản quyền trong lần đầu tiên.

  LƯU Ý: Nếu BRAVIA TV và thiết bị di động không được kết nối qua Wi-Fi Direct, cần phải kết nối cả hai với cùng một mạng tại nhà (cùng SSID).