ID bài viết : 00147607 / Sửa lần cuối : 26/05/2016

Có cần thiết kết nối Internet để sử dụng Video & TV SideView không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Có cần thiết kết nối Internet để sử dụng Video & TV SideView không?

Để tận hưởng tất cả các tính năng của Video & TV SideView (lấy dữ liệu EPG, chia sẻ SNS, dịch vụ Cross Search, vv...), bạn cần kết nối cả TV BRAVIA và thiết bị di động với Internet. Tuy nhiên, từng tính năng của Video & TV SideView sẽ không hoạt động ngay cả khi không kết nối Internet.

LƯU Ý: Nếu TV BRAVIA TV và thiết bị di động không được kết nối qua Wi-Fi Direct, chúng cần phải được kết nối với cùng mạng gia đình (cùng một SSID).