ID bài viết : 00224985 / Sửa lần cuối : 15/03/2019

Tivi của tôi có cài đặt Home Network Setup (Thiết lập mạng tại nhà) nhưng không thể kết nối với Internet được.

Không thể kết nối Tivi với Internet

    Tivi này không có chức năng kết nối Internet, nhưng bạn có thể kết nối với Xperia qua Wi-Fi để sử dụng các chức năng Screen Mirroring (Chia sẻ màn hình), WiFi Direct, Photo Share (Chia sẻ hình ảnh) và Renderer (Kết xuất).

    Đến tùy chọn Home Network Setup (Thiết lập mạng tại nhà) để cài đặt chức năng Renderer (Kết xuất).