ID bài viết : 00077995 / Sửa lần cuối : 29/08/2014

Có thể xóa thông tin thiết lập mạng không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Xóa thông tin thiết lập mạng

Có thể xóa thông tin thiết lập mạng.
Thiết lập lại thông tin theo tiến trình hướng dẫn sau

CẢNH BÁO: Có nguy cơ mất dữ liệu. Việc thiết lập sẽ thiết lập lại tất cả những cài đặt lưu trong máy ảnh. Không thể xóa từng mục riêng được

  1. Nhấn nút NEXT để hiển thị SETUP, sau đó nhấn nút ENTER
  2. Nhấn nút NEXT để hiển thị CONFG, sau đó nhấn nút ENTER
  3. Nhấn nút NEXT để hiển thị RESET, sau đó nhấn nút ENTER
  4. Nhấn nút ENTER để hiển thị SURE? Trong khi OK được hiển thị, nhấn nút ENTER lần nữa
    Máy ảnh sẽ tự động khởi động khi quá trình thiết lập lại đã xong

LƯU Ý: Khuyến cáo nên thiết lập lại cài đặt trước khi tiến trình xử lý , những chiếc máy ảnh này sẽ bảo vệ thông tin cá nhân cho bạn, bởi vì máy ảnh lưu trữ thông tin cài đặt kết nối của smartphone hoặc máy tính bảng