ID bài viết : 00065345 / Sửa lần cuối : 28/07/2020

Tốc độ chụp được tự động cài đặt thành 1/500 khi chụp ảnh toàn cảnh bằng ống kính APS-C.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Không thể sử dụng chức năng bù rung máy ảnh trên máy ảnh này với các ống kính sau đây:

  • SEL1855
  • SEL55210
  • SELP1650
  • SEL18200LE

  Vì vậy, tốc độ chụp sẽ được cài đặt tự động trong khi chụp toàn cảnh.