ID bài viết : 00065345 / Sửa lần cuối : 03/03/2014

Tốc độ màn trập tự động được thiết lập là 1/500 khi chụp ảnh toàn cảnh với ống kính APS-C.

Tốc độ màn trập tự động được thiết lập là 1/500 khi chụp ảnh toàn cảnh với ống kính APS-C.

  Chức năng Camera shake compensation (chống rung) trên máy ảnh này không thể được sử dụng với các ống kính sau đây:

  • SEL1855
  • SEL55210
  • SELP1650
  • SEL18200LE

  Do đó, tốc độ màn trập được thiết lập tự động trong quá trình chụp toàn cảnh.