ID bài viết : 00065345 / Sửa lần cuối : 03/03/2014

Tốc độ màn trập tự động được thiết lập là 1/500 khi chụp ảnh toàn cảnh với ống kính APS-C.

Tốc độ màn trập tự động được thiết lập là 1/500 khi chụp ảnh toàn cảnh với ống kính APS-C.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chức năng Camera shake compensation (chống rung) trên máy ảnh này không thể được sử dụng với các ống kính sau đây:

  • SEL1855
  • SEL55210
  • SELP1650
  • SEL18200LE

Do đó, tốc độ màn trập được thiết lập tự động trong quá trình chụp toàn cảnh.