ID bài viết : 00061055 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Cách thiết lập thiết bị xem 3D cá nhân không dây.

  1. Kết nối thiết bị nguồn hoặc thiết bị phát và Tivi đến bộ xử lý.
   1. Sử dụng cáp HDMI® đi kèm, hãy kết nối thiết bị nguồn với HDMI IN ở mặt sau của bộ xử lý.
   2. Sử dụng cáp HDMI thứ hai để kết nối HDMI OUT của bộ xử lý với HDMI IN trên Tivi.
   Kết nối HMZT3 HDMI
  2. Kết nối giắc cắm mini của tai nghe đi kèm với giắc cắm tai nghe. Có thể tìm thấy giắc cắm tai nghe ở phía trong, bên trái màn hình gắn trên đầu.
   Tai nghe HMZT3
  3. Kết nối dây điện với bộ xử lý và ổ cắm AC trên tường đang hoạt động.
   Kết nối nguồn điện HMZT3
  4. Bật hệ thống 3D.
   Bật HMZT3
  5. Bật thiết bị nguồn và Tivi.
  6. Thiết lập Tivi với đầu vào HDMI thích hợp.
  7. Nhấn nút INPUT (ĐẦU VÀO) trên bộ xử lý để chọn đầu vào thích hợp.
   Nút đầu vào Bộ xử lý

   LƯU Ý: Đèn báo HDMI INPUT sẽ sáng màu da cam để cho biết đầu vào nào được chọn.
  8. Đặt bộ pin trên một bề mặt chắc chắn và ở khoảng cách khuyến nghị so với bộ xử lý.
   Khoảng cách HMZT3

   LƯU Ý:
   • Sóng vô tuyến có thể truyền không đúng cách nếu logo SONY trên bộ pin không hướng lên hoặc theo hướng của bộ xử lý.
   • Đảm bảo không có vật cản phía trước giữa bộ xử lý và pin.
  9. Đặt bộ phận gắn trên đầu ở phía trên đầu của bạn và điều chỉnh vừa văn thoải mái.
  10. Thiết lập màn hình gắn trên đầu.
  11. Bắt đầu phát bộ phim, chương trình Tivi hoặc chơi trò chơi mong muốn từ thiết bị nguồn.