ID bài viết : 00068584 / Sửa lần cuối : 06/03/2014

Có thể giữ đĩa ở trong khay khi di chuyển hệ thống âm thanh không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không di chuyển bộ phận chính với đĩa ở bên trong. Lấy tất cả các đĩa ra trước khi chuyển bộ phận chính. Nếu bạn di chuyển máy với đĩa bên trong, đĩa có thể rơi ra từ khay đĩa vào máy chính và gây hư hỏng.

Nếu đĩa đã rơi vào bộ phận chính, liên hệ với dịch vụ bảo hành ủy quyền để lấy đĩa ra.