ID bài viết : 00100109 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Các thông số kỹ thuật chống nước và chống shock của máy ảnh?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG: Máy ảnh không đáp ứng các thông số kỹ thuật chống thấm nước và chống sốc khi không có vỏ chống thấm nước.

Hiệu suất chống thấm nước và chống sốc khi sử dụng vỏ chống thấm nước.
LƯU Ý: Các bộ phận của camera HDR-AS100V và HDR-AZ1 có hiệu suất splashproof.

Hiệu suất chống thấm:

  • SPK-AS1có thể hoạt động lên đến 60 mét dưới mặt nước.
  • SPK-AS2 có thể hoạt động lên đến 5 mét trong 30 phút dưới mặt nước.
  • SPK-AZ1 có thể hoạt động lên đến 5 mét trong 30 phút dưới mặt nước

Hiệu suất chống sốc

Việc chống sốc củasản phẩm này đã được thử nghiệm và đã thông qua các tiêu chuẩn MIL-Shock 516,5-STD 810F Method.

LƯU Ý: Tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh sử dụng, không đảm bảo được về thiệt hại, hư hỏng, hoặc hiệu suất chống thấm nước và chống sốc của camera.